EcoFagor

Zaangażowanie naszej firmy w zapewnianie równowagi w przyszłości. Firma Fagor charakteryzuje się dbałością o środowisko, równowagą, wydajnością oraz odpowiedzialnym działaniem

Wierzymy w działania, które są przyjazne dla środowiska. To właśnie dlatego firma Fagor Industrial opracowała plan zarządzania odpadami niebezpiecznymi oraz zmniejszania ich ilości, dzięki któremu w maju 2006 r. otrzymała certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO14001.

Dbamy o przyszłość, wprowadzając zasady równowagi do bieżącej działalności. Wierzymy w badania prowadzone nad naszymi produktami, ich rozwój oraz zwiększanie poziomu innowacyjności tych produktów, dążąc jednocześnie do stworzenia przyszłości, w której nasza planeta zyska należny jej szacunek.

Będziemy spełniali cel związany z zapewnianiem równowagi w przyszłości, inspirując naszych pracowników oraz partnerów do ochrony środowiska przy jednoczesnym, stopniowym ograniczaniu wykorzystywania produktów prowadzących do jego skażenia oraz promując racjonalne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych.

EcoFagor