Polityka cookies

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies ma na celu poinformowanie w sposób jasny i przejrzysty o plikach cookies wykorzystywanych na stronie Fagor Industrial, S.Coop. (dalej zwanej „Stroną”).

Cookie to plik, który podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej jest pobierany na urządzenie (komputer, tablet, smartfon itp.) Użytkownika w celu rejestrowania, przechowywania, pobierania, aktualizowania lub zapisywania danych i informacji o przeglądaniu przeprowadzanym z tego urządzenia. Pliki cookie pozwalają administratorowi strony internetowej poznać i zapamiętać preferencje użytkowników podczas przeglądania strony internetowej oraz personalizować oferowane usługi w oparciu o te preferencje.

Fagor Industrial używa plików cookie w celu pobierania informacji, dzięki czemu oferuje Użytkownikowi sprawniejsze i prostsze przeglądanie, unikając proszenia o dane, które zostały już wprowadzone wcześniej. Fagor Industrial wykorzystuje również pliki cookies, aby analizować zachowanie Użytkowników podczas przeglądania sieci, co daje bardzo skuteczne narzędzie do oceny funkcjonowania Strony, mierzenia odbiorców i parametrów ruchu, monitorowania postępów, liczby wejść i jej ulepszania.

Ochrona danych

Podczas przeglądania Strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wymienionych poniżej plików cookie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Polityce plików cookie. Użytkownik może uzyskać więcej informacji o Fagor Industrial w naszych Uwagach prawnych i Polityce prywatności.

Jednocześnie informuje się, że administratorem danych osobowych, które mogą być gromadzone w czasie przeglądania Strony, jest Fagor Industrial, S.Coop. Więcej informacji o naszej (Polityce prywatności) można uzyskać tutaj.

Typy plików cookies

Cookies mogą być klasyfikowane, między innymi, w zależności od podmiotu, który nimi zarządza (własne lub osób trzecich), od długości czasu ich aktywności (na czas sesji lub stałe) lub od ich przeznaczenia (m.in. techniczne, personalizujące, analizujące lub w celach reklamowych).

Cookies wykorzystywane na tej stronie są zawsze tymczasowe, a ich jedynym celem jest usprawnienie dalszej transmisji. Są związane wyłącznie z jednym anonimowym użytkownikiem i jednym komputerem. W żadnym wypadku cookies nie będą wykorzystywane do zbierania informacji o charakterze osobowym.

Fagor Industrial używa plików cookie w celu uzyskiwania informacji, które uważa za bardzo przydatne. Typ wykorzystywanych plików cookies oraz informacje, które dzięki nim są uzyskiwane, są przedstawione w poniższej tabeli.

Tipos de cookies Cel

Pliki cookies własne

Pliki cookie sesyjne: Są to tymczasowe pliki cookie, które nie są przechowywane na urządzeniu użytkownika i znikają po zakończeniu sesji. Informacje uzyskane za pomocą tych plików cookie służą do analizy wzorców ruchu na stronie i świadczenia usług za pośrednictwem strony

Pliki cookies stron trzecich

Google Analytics
Nazwa pliku cookie:: _ga: Jest używany do rozróżniania użytkowników i działa 2 lata
Nazwa pliku cookie:: _gid: Jest używany do rozróżniania użytkowników i działa 24 godziny
Nazwa pliku cookie:: _gat: Jest używany do ograniczenia procentu żądań i działa 10 minut

 

Z ustawień przeglądarki używanej do przeglądania stron Użytkownik może wybrać pliki cookie, które akceptuje i które odrzuca.

Użytkownik powinien mieć na uwadze, że w przypadku wyłączenia plików cookie może mieć problemy z dostępem do strony i jej przeglądaniem.

Zarządzanie i blokada cookies

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki na swoim komputerze zgodnie z indywidualnymi potrzebami, w sposób umożliwiający wyświetlanie ostrzeżeń o pojawiających się plikach cookies i zapobieganiu ich instalacji na twardym dysku.

Użytkownik może odmówić przetwarzania danych lub informacji odrzucając wykorzystanie plików cookies poprzez wybór odpowiedniej konfiguracji przeglądarki, jednak musi mieć świadomość, że jeżeli tak zrobi być może nie będzie mógł w pełni korzystać z funkcji strony. Aby dowiedzieć się więcej, należy sprawdzić instrukcję i podręcznik swojej przeglądarki.

Pliki cookie, które zostały już zainstalowane w terminalu, można usunąć z przeglądarki. Informacje na temat tego, jak to zrobić, można znaleźć w menu pomocy przeglądarki, gdzie podano kolejne kroki usuwania plików. Więcej informacji:

Fagor Industrial nie bierze odpowiedzialności za treść i prawdziwość polityki prywatności stron trzecich zawartych w niniejszej polityce cookies.

Bez uszczerbku dla wyraźnej zgody, którą Użytkownik dał podczas uzyskiwania dostępu do Strony, korzystanie z nich oznacza zgodę Użytkownika na instalację i używanie plików cookie na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

W przypadku wątpliwości dotyczących polityki cookies, można kontaktować się z Fagor Industrial pod adresem info@fagorindustrial.com

Więcej informacji na temat działania plików cookies, jak również ich usuwania, można uzyskać pod następującymi linkami:

Jednocześnie, jeśli nie chcecie Państwo być obserwowani przez Google Analytics, przeglądając strony internetowe, należy wykorzystać poniższy link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout