Płyty grillowe


Płyty grillowe z gamy Kore 700 są urządzeniami do szybkiego i wydajnego przygotowywania potraw bezpośrednio na płycie.

01
Płyta przyspawana do powierzchni

Płyta grillowa o grubości nawet 15 mm. Wykonana ze szczelnymi, zaokrąglonymi połączeniami powierzchni grzewczej. Spełnia europejską normę EN-203-3 dotyczącą materiałów mających kontakt z żywnością. Wszystkie łączenia o promieniu min. 3,5 mm co ułatwia czyszczenie.

02
Nachylenie płyty

Płyta grillowa jest pochylona do przodu co ułatwia spływanie tłuszczu do otworu prowadzącego do tacy zbierającej tłuszcz.

03
Szybkie nagrzewanie się

Krótki czas uzyskania zadanej temperatury.

04
Moc

Sterowanie temperaturą przez zawór termostatyczny w zakresie 100–300°C.  

Wysoka moc elementów grzejnych i palników gazowych.

05
Dystrybucja temperatury

Bardzo dobre i równomierne rozprowadzenie temperatury. Różnica pomiędzy średnią z 5 temperatur maksymalnych i minimalnych w stosunku do temperatury średniej jest mniejsza niż 8%.

06
Spełnienie przepisów dotyczących temperatur

Temperatura mierzona w części frontowej blatu (strefa użytkowania) osiąga wartości niższe niż graniczne określone w normie EN-203-1.

Skontaktuj się z nami
Jesteś zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o tym lub o innych produktach.